= = CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS&THPT TÂN LỘC == ...Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ...
berner giữa nhỏ
Các hình ảnh hoạt động
barner giữa trang
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 2738/SGDĐT-MNPT 22/09/2022 V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với giáo viên trung học từ năm học 2022-2023
2 Số: 707/SGDĐT-MNPT 21/03/2022 Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường
3 Số: 136/QĐ-SGDĐT 16/02/2022 Về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành giáo dục tỉnh Cà Mau
4 Số: 127/QĐ-SGDĐT 08/02/2022 Kế hoạch điều chỉnh thanh tra năm học 2021-2022
5 Số 259/KH-SGDĐT 07/02/2022 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022-Sở giáo dục
6 Số:126/QĐ-SGDĐT 07/02/2022 Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ Sở giáo dục và Đào Tạo Cà Mau
7 Số 406/QĐ-BGDĐT 26/01/2022 Sổ tay phjongf chống COVID-19 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
8 Kế hoạch học kì II 19/01/2022 Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Học kì II năm học 2021-2022
9 Số: 16/KH-BCĐ 27/12/2021 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Cà Mau Năm 2022
10 Số: 2764/SGDĐT-MNPT 18/10/2021 Số 2764 ngày 19/10/2021 CV triển khai chương trình môn QDQP-AN năm học 2021-2022, Số: 2764/SGDĐT-MNPT, Có hiệu lực tư ngày 19/10/2021. Phó giám đốc đã ký. Lê Hoàng Dự
11 Số: 2593/SGDĐT-MNPT 04/10/2021 Số 2593 ngày 6/10/2021 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2021-2022, Số: 2593/SGDĐT-MNPT VÀ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 5/10/2021. Phó giám đốc đã ký. Lê Hoàng Dự
12 Số:2535/SGDĐT-MNPT 28/09/2021 CV 2535 HD thực hiện chương trình GDPT ứng phó Covid-19 đối với GDTrH năm học 2021-2022, Số:2535/SGDĐT-MNPT ban hành ngày 29/9/2021 và có hiệu lực sau khi ký. Phó giám đốc đã ký. Lê Hoàng Dự
13 Số:4040/BGDĐT-GDTrH 15/09/2021 4040- HD điều chỉnh thực hiện chương trình GDPT cấp THCS-THPT ứng với Covid_19 năm học 2021-2022, Số:4040/BGDĐT-GDTrH, ban hành 16/9/2021 và có hiệu lực sau khi ký. thứ trưởng đã ký. Nguyễn Hữu Độ
14 Số:2366/SDĐT-MNPT 12/09/2021 2366-HD nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục trung học và GD thường xuyên. Số:2366/SDĐT-MNPT, ban hành ngày 13.09.2021 và có hiệu lực ngày 13.09.2021. phó giám đốc đã ký. Lê Hoàng Dự
15 Số:2220/SGDĐT-MNPT 26/08/2021 2220-HD thực hiện chữ ký số hồ sơ chuyên môn từ năm học 2021-2022, ban hành ngày 27/8/2021 và có hiệu kể từ ngày ký. Phó giám đốc đã ký. Lê Hoàng Dự
16 Số:2200/SGDĐT-MNPT 24/08/2021 Số 2200 của Sở GDĐT, ngày 25/08/2021. Hướng dẫn dạy học trực tuyến năm học 2021-2022, Phó Giám đốc đã ký Lê Hoàng Dự
17 2127-KH SGD 17/08/2021 Kế hoạch chi tiết năm học 2021-2022
18 Số: 2127/KH-SGDĐT 17/08/2021 KH 2127 Chi tiết thời gian năm học 2021-2022, Số: 2127/KH-SGDĐT , Ban hành ngày 18/08/201 và có hiệu lực ngay khi ký. Phó giám đốc đã ký Lê Hoàng Dự
19 Số:2037/SGDĐT-MNPT 08/08/2021 CV 2037 HD triển khai dạy học môn tiếng anh Cấp tiểu học, THCS và THPT theo đề án ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2017-2025 năm học 2021-2022, Số:2037/SGDĐT-MNPT ban hành ngày 09/08//2021 và có hiệu lực ngay khi ký. Phó giám đốc đã ký. Lê Hoàng Dự
20 Số: 22/2021/TT-BGDĐT 19/07/2021 Thông tư 22 về đánh giá học sinh THCS và THPT, Số: 22/2021/TT-BGDĐT, Ban hành ngày 20/7/2021 và có hiệu lực ngày 5/9/2021.
21 Số 22/2021/TT-BGDĐT 19/07/2021 Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
22 Số 1433 03/06/2021 CV Tăng cường phòng chống dịch covid 19
23 SÓ 233/KH-THPT 27/10/2020 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 2020-2021
24 Số:2631/SGD và ĐT-VP 06/10/2020 CV Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021-2022.Số:2631/SGD và ĐT-VP ban hành ngày 07/10/2020 và có hiệu lực ngay sau khi ký. Phó giám đốc đã ký Phạm Hoàng Gan
25 Số 115/2020/NĐ-CP 24/09/2020 Nghị định 115 tuyển dụng viên chức. Số 115/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/9/2020 và có hiệu lực ngày 29/9/2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (đã ký)
26 Số 32/2020/TT-BGDĐT 14/09/2020 Thông tư Ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
27 Số: 26/2020/TT-BGDĐT 25/08/2020 Thông Tư 26 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, XL học sinh trường THCS và THPT , Số: 26/2020/TT-BGDĐT, ban hành ngày 26/08/2020 và có hiệu lực ngày 11/10/2020
28 Số 26/2020/TT-BGDĐT 25/08/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT_BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo
29 NĐ 90-CP 12/08/2020 Nghị định 90 của chính phủ hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức...
30 số 90/2020/NĐ-CP 12/08/2020 Nghị định 90 chính phủ đánh giá xếp loại CB, CC, VC (số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020.có hiệu lực 20/08/2020.-Thủ Tường Nguyễn Xuân Phúc (ký)
31 Số: 16/2017/TT-BGDĐT 21/07/2017 Thông tư 16 định mức giáo viên/lớp, Số: 16/2017/TT-BGDĐT, ban hành ngày 22/7/2017 và có hiệu lực ngày 28/08/2017. KT.Bộ Trưởng, Thứ Trưởng đã kỹ Nguyễn Thị Nghĩa
32 Số: 08/2016/QĐ-UBND 26/04/2016 Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý UBND tỉnh. ban hành ngày 27/4/2016 và có hiệu lực 7/5/2016 chủ tịch đã ký Nguyễn Tiến Hải
33 Số : 07/2013/QĐ-UBND 22/07/2013 Quyết định 07 Phân cấp Quản lý VC, CC của UBND tỉnh cà Mau,Số : 07/2013/QĐ-UBND, ban hành ngày 23/07/2013 và có hiệu lực ngày 03/08/2013. Chủ tịch đã ký Phạm Thành Tươi
34 Số: 12/2012/TT-BNV 17/12/2012 Thông tư 12/2012 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, Số: 12/2012/TT-BNV Ban hành ngày 18/12/2012 và có hiệu lực ngày 15/02/2013. Thứ trưởng đã ký Trần Anh Tuấn
35 Số 58/2011/TT-BGDĐT 11/12/2011 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sỏ, trung học phổ thông
36 TT58 11/06/2011 THÔNG TƯBAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
37 Số: 28/2009/TT-BGDĐT 20/10/2009 Thông tư 28 quy định làm việc của GV Phổ thông, Số: 28/2009/TT-BGDĐT, ban hành ngày 21.10.2009 và có hiệu lực ngày 06.12.2009. Thứ Trưởng đã ký Nguyễn Vinh Hiển
Giới thiệu

Vài Nét Giới thiệu về trường

Trường THCS và THPT Tân Lộc tọa lạc trên khu đất rộng 12.078m2 thuộc địa phận ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Trường nằm trên tỉnh lộ, cách trung tâm thành phố Cà Mau 15 km; trường nằm ở khu vực giáp ranh bốn xã (An Xuyên, Thới Bình, Hồ Thị Kỷ và Tân Lộc Bắc). Giao thông liên...

Đường dây nóng
Kênh Youtube của trường
Xem điểm KT tập chung
Fanpage trường
Văn Bản

Số 2738/SGDĐT-MNPT

HD xếp loại giờ dạy 2022-2023

Lượt xem:2 | lượt tải:1

Số: 707/SGDĐT-MNPT

Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

Lượt xem:1622 | lượt tải:0

Số: 136/QĐ-SGDĐT

Về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành giáo dục tỉnh Cà Mau

Lượt xem:1861 | lượt tải:0

Số: 127/QĐ-SGDĐT

Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022

Lượt xem:1335 | lượt tải:0

Số 259/KH-SGDĐT

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG VỤ 2022

Lượt xem:2324 | lượt tải:0
Xếp Hạng Thi Đua
Tên lớp Xếp hạng
12A Nhất
10B Nhf
11C Ba
Đăng Nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hội diễn văn nghệ
Bạn Thấy Website này thế nào ?

Hãy để lại bình chọn, (Xin cám ơn)

Liên Kết Web
UBND Tỉnh Cà Mau
Sở GD&ĐT Cà Mau
Bộ GD&ĐT
QL Cán bộ CCVC
CSDL Nghành
IOE
Toán Olympic
Số liên lạc Smas
Bồi dưỡng TX
K12 Online
Thi Trắc Nghiệm
ĐK tuyển sinh trực tuyến
nhập báo cáo tháng
Số liên lạc VN Edu
Hộp Thư Mạng Vic
HỘP THƯ GÓP Ý
Dạy học trên truyền hình
MS School
Sổ đầu bài online
Đăng nhập Smas
Kết quả Thi
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay964
  • Tháng hiện tại33,737
  • Tổng lượt truy cập2,208,061
BET188 nhà cái Vuabai9
logo trái
tien hoc le
Picachu1
logo phai
hau hoc van
picachu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây